2020 m. rugpjūčio 14 d., penktadienis

Šuns malda: kad šeimininkas būtų tikru žmogumi

Literatūros kūrinių apie šunis sukurta nemažai. Tarp jų yra ir tokių, kurie, autoriui dar gyvam esant, nebuvo išspausdinti, tačiau savo populiarumu nenusileidžia puikiausiems kūriniams. Vienas tokių – šveicarų rašytojo Piero Scanziani (1908-2003) sukurta „Šuns malda“. Šį jautrų kūrinį tarp kitų rankraščių jau po rašytojo mirties surado ir paskelbė jo žmona.