2022 m. vasario 10 d., ketvirtadienis

...aš tau atstosiu visus draugus ir apginsiu nuo visų priešų!

Šuo su džiaugsmu pripažįsta savo šeimininko pranašumą, aklai tiki jo autoritetu, bet, priešingai daugumos šunų mylėtojų nuomonei, jo ištikimybėje nėra vergiškumo...Jis paklūsta savo noru ir viliasi, kad mes irgi pripažinsime kuklias jo teises. Jis mato savo šeimininko asmenyje valdovą, kone dievą, ir supranta, kad jei reikia, dievas gali būti rūstus, bet žino, kad jis teisingas. Jis žino, kad dievas gali skaityti jo mintis ir dėl to neverta jų nė slėpti.

O jis ar gali skaityti savo dievo mintis? Be abejonės.

Tegul psichinių tyrinėjimų draugija sau tvirtina ką nori, tačiau telepatinis minčių perdavimas žmogaus žmogui dar nėra įrodytas, tuo tarpu kai žmogaus minčių perdavimas šuniui jau ne kartą buvo įrodytas. Šuo moka skaityti savo šeimininko mintis, jaučia jo nuotaikos pasikeitimus, numato jo sprendimus.

Jis instinktyviai jaučia, kada yra nepageidaujamas, ir ištisas valandas guli nekrutėdamas, kol jo valdovas uoliai dirba, kaip valdovai dažnai daro ar bent turėtų daryti.

Bet kai valdovas liūdnas ir susirūpinęs, jis žino, kad atėjo jo valanda, ir prisliūkinęs padeda jam ant kelių galvą:” Nesisielok! Tai kas, kad visi tave apleido, juk aš su tavimi, aš tau atstosiu visus draugus ir apginsiu nuo visų priešų! Eime pasivaikščioti ir užmirškime apie tai!”

Ištrauka iš Akselio Miuntės (Axel Munthe) kūrinio „Knyga apie San Mikelę“.

Pexels.com nuotr.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą